headerimage
U bevindt zich hier: Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wie een accountant voor een bepaalde dienst inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels. 

In onze dienstverlening zetten wij ons voor de volle honderd procent in voor uw (financiële) belangen. Toch kan het voorkomen dat we over bepaalde zaken niet hetzelfde denken; het werk van de accountant, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie. Uiteraard proberen we er dan eerst in onderling overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties.

Download hier de pdf-brochure 'Klacht en tuchtrecht voor accountants' van het NBA.

 

 
Ontwerp en realisatie: usefulBits